Natuurgebied Starkriet

Starkriet ('sterk riet') is de naam van een natuurgebied dat zich bevindt ten oosten van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Someren-Eind in de gemeente Someren.

Het gebied ligt langs de bovenloop van de Aa en is aangelegd in 2000, nadat men meer aandacht voor waterberging begon te krijgen. De Aa ontspringt in De Groote Peel en loopt via Helmond en Veghel naar Den Bosch. Via de Aa watert ook 4000 ha in Limburg af, hierdoor dreigde wateroverlast bij hevige regenval. Het Waterschap Aa en Maas besloot daarom  een buffer aan te leggen dat o.a. moet voorkomen dat de auto snelweg A2 bij Den Bosch onder water loopt zoals in 1995 nog gebeurde.

Met Europese subsidie werd het gebied uitgebreid met voormalige landbouwgrond welke werd omgetoverd tot een drassig woest ogend stukje natuur,  waarin de 300 meter langer geworden Aa weer als vanouds kronkelt. (De ooit kronkelende Aa was bij het Starkriet in de 19e eeuw stukje bij beetje, ten behoeve van de trekschuit, zo recht als een liniaal getrokken.)

Aarden wallen van verschillende hoogten binnen het gebied zorgen ervoor dat delen bij stijgende waterstanden onderlopen. Er is een overstromingsvlakte van 52 ha gecreëerd welke bij extreme omstandigheden 250.000 kubieke meter water kan bergen. Om het gebied is een kade aangelegd om de aangrenzende gronden te beschermen van wateroverlast.

Het gebied is toegankelijk, maar drassig. Er zijn rietlanden en er liggen verwilderde griendbossen.
Het is het eerste natuurlijke overstromingsgebied in Nederland.

Lees meer informatie over dit gebied in de factsheet van Waterschap Aa en Maas.
factsheet van Waterschap Aa en Maas

Satelliet weergave gereconstrueerde Aa bij Starkriet:

 

Login Form

Search